Nagano

Hospital Name Suwa Red Cross Hospital
Phone Number 0266-52-6111
Address 5-11-50 Kogandori, Suwa-shi, Nagano
Hospital Name Nagano Children’s Hospital
Phone Number 0263-73-6700
Address 3100 Toyoshina, Azumino-Shi, Nagano

Niigata

Hospital Name Niigata City General Hospital
Phone Number 025-281-5151
Address 463-7 Shumoku, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata
Hospital Name Nishi-Niigata Chuo National Hospital
Phone Number 025-265-3171
Address 1-14-1 Masago, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata

Toyama

Hospital Name Toyama Univeristy Hopital
Phone Number 076-434-2281
Address 2630 Sugitani, Toyama-shi, Toyama

Ishikawa

Hospital Name Kanazawa Medical University Hospital
Phone Number 076-286-3511
Address 1-1 Daigaku, Uchinadamachi, Kahoku-gun, Ishikawa